Elektroinstalacje

W ofercie elektroinstalacji świadczymy usługi

  • stacje napowietrzne 15/04 kV
  • stacje miejskie wnętrzowe 15/04 kV
  • kable SN i NN
  • sieci SN i NN do 15 kV
  • instalacje elektryczne
  • pomiary elektryczne: stanu izolacji, skuteczności zerowania, stanu uziemienia