Elektroinstalacje

W ramach naszej oferty oferujemy projektowanie oraz budowę stacji transformatorowych napowietrznych o napięciach 15 kV i 04 kV, jak również stacji miejskich wnętrzowych o podobnych napięciach. Nasze stacje transformatorowe i rozdzielnie posiadają najnowsze rozwiązania technologiczne i są wykonane z najwyższej jakości materiałów.

Oferujemy również montaż kablów SN (średniego napięcia) i NN (niskiego napięcia), jak również budowę sieci SN i NN o napięciach do 15 kV. W ramach naszych usług wykonujemy również instalacje elektryczne, w tym instalacje w budynkach mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Ponadto, świadczymy usługi związane z pomiarami elektrycznymi, takimi jak pomiary stanu izolacji, skuteczności zerowania oraz stanu uziemienia. Dzięki temu, nasi klienci mają pewność, że ich instalacje są bezpieczne i zgodne z normami i przepisami.