Tokeny NFT Tint Rally Team

Już teraz są dostępne na OpenSea tokeny NFT Tint Rally Team
oraz z najnowszymi zdjęciami rajdowymi załogi Damian Boncela / Jacek Wasilewski którzy w sezonie 2023 reprezentują nasz Team!
https://opensea.io/collection/tint-rally-damian-boncela

NFT to skrót od angielskiego terminu „Non-Fungible Token”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „niezamienne tokeny”. Są to unikalne, cyfrowe aktywa, których nie da się wymienić na inne identyczne przedmioty, ponieważ każdy z nich jest jedyny w swoim rodzaju. Przykładem NFT może być cyfrowe dzieło sztuki, zapis z meczu sportowego, bądź też zdjęcie znanej osoby, które posiada oryginalną sygnaturę. Właściciele NFT posiadają prawa autorskie do danego przedmiotu i mogą z nimi handlować na specjalnych platformach.

https://opensea.io/tintrally

Zakup NFT ze zdjęciami zawodników startujących w rajdach samochodowych może być ciekawą opcją dla kolekcjonerów i fanów sportów motorowych. NFT daje możliwość posiadania unikalnego, cyfrowego przedmiotu, który może mieć wartość zarówno dla pasjonatów, jak i inwestorów. Jednakże, przed podjęciem decyzji o zakupie NFT, należy uważnie zbadać rynek i potencjalne ryzyka związane z inwestycją.

Ale pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna!

#frassesbar #mytnik #matmat #tintpl #billboardytarnow #tintcarspl #69tablic #bytint #twojateneryfa #tintrallyteamNFT #TintRally #OpenSea #digitalassets #cryptoart #collectibles #blockchain #nonfungibletokens #cryptocurrency #artmarket#digitalownership #investmentcaution #bytint #tintrallynft #DigitalArt #CryptoArt #Collectibles #VirtualAssets #CryptoCollectibles